Sveučilište u Zadru i ŠC Višnjik potpisali sporazum u osnivanju Centra za dijagnostiku

Sveučilište u Zadru i Športski centar Višnjik danas su potpisali Sporazum o suradnji pri osnivanju i razvoju Centra za dijagnostiku. U ovom Centru, koji će biti smješten na Višnjiku, sa znanstvenog aspekta analizirat će se i postavljati dijagnostike sportaša i njihovog psiho-fizičkog stanja u različitim fazama, provoditi dijagnostički postupci s ciljem utvrđivanja početnog stanja djece koja se bave sportom, rekreativaca i vrhunskih sportaša, vrednovati postignuti efekti u pojedinim ciklusima sportske pripreme, planirati i programirati daljnji tijek trenažnog procesa te provoditi testiranja kojima se dobiva uvid u stanje morfološke, motoričke i funkcionalne komponente treniranosti sportaša i sportskih ekipa.

– Veseli nas što je ŠC Višnjik prepoznao Sveučilište, njegovih 650 zaposlenika i 5.500 studenata kao partnere u ovom projektu. Sveučilište se posljednjih godina programski značajno razvija, a ovakvim projektima osigurava se infrastruktura koja prati taj razvoj. Kroz Centar za tjelovježbu i studentski šport i do sada smo poticali aktivnosti vezane uz sport i zdravlje, što će se od sada moći nastaviti na još višoj razini, rekla je prilikom potpisivanja sporazuma rektorica Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Dijana Vican.
Sporazumom i otvaranjem Centra omogućit će se suradnja pri prijavi međunarodnih kompetitivnih znanstvenih i stručnih projekata, aktivnosti popularizacije znanosti i sporta (rasprave, okrugli stolovi, paneli, predavanja i sl.), suradnja u izradi stručnih projekata, studija, elaborata i sl. u domeni gospodarskog sektora, izvođenje predavanja i gostovanje na pojedinim kolegijima koji se izvode u sklopu studijskih programa Sveučilišta te ostali sadržaji od zajedničkog interesa.
– Današnji sporazum koji potpisujemo zajedno sa Sveučilištem u Zadru veoma je značajan s nekoliko aspekata. Istaknuo bih da smo ovim činom na osobit način potvrdili dosadašnju dobru suradnju u nizu projekata i programa, te da smo i takvoj suradnji dodali novu dimenziju čije će oživotvorenje u velikoj mjeri pridonijeti daljem razvoju i afirmaciji i Športskoga centra Višnjik kao subjekta koji je kontinuirano i na sustavan način svojim infrastrukturnim i ljudskim potencijalom osigurao stabilnu platformu za popularizaciju, širenje i razvoj športa i športske rekreacije među cjelokupnom populacijom, rekao je direktor Športskoga centra Višnjik d. o. o. Denis Karlović.
Budući Centar za dijagnostiku športaša, smješten na Višnjiku kao zajednički projekt sa Sveučilištem u Zadru, svojom će opsežnom djelatnošću, temeljenoj na znanstvenoj i istraživačkoj djelatnosti, omogućiti Športskom centru Višnjik dodatnu afirmaciju na domaćem, te pozicioniranje i etabliranje i na međunarodnom planu. Prostirat će se na oko 700 četvornih metara na katu sadašnje zgrade vrtića, a kada krajem godine bude dovršen, bit će jedinstven na ovom i širem području.
– Ovaj sporazum izravna je posljedica veoma kvalitetnoga promišljanja, te nadasve preciznog osmišljavanja onih sadržaja i djelatnosti kakvi mogu nastati i razvijati se uz dobru suradnju i razumijevanje, te na temelju stručnog, znanstvenoga i ostalih potencijala a na opću korist. Športski centar Višnjik raduje se i budućoj izvrsnoj suradnji sa Sveučilištem u Zadru, zaključio je Karlović.