DOGUS GRUPA TVRDI Projekt Hotela Maraska i pratećih objekata potpuno je unutar katastarskih čestica u našem vlasništvu
Potaknuti najnovijim napisima i izjavama vezanima uz projekt Maraska te izmjene i dopune plana, u detaljnom dostavljenom priopćenju turske Dogus grupe navodi se kako je projekt hotela Maraska te pratećeg rezidencijalnog i komercijalnog dijela u granicama katastarskih čestica u vlasništvu Dogus grupe te ne zadire u prava vlasništva privatnih osoba, ne uključuje bilo... Opširnije