DIREKTOR NE REAGIRA Divlje odlagalište otpada u Biogradu šokira turiste!
Unatoč postojanju službenog odlagališta komunalnog otpada na području Grada Biograda, otpad se odlaže i na neuređene prostore koji nisu predviđeni za odlaganje otpada. Mario Jeličić nam je poslao fotografije jednog takvog divljeg odlagališta koje se nalazi na sjeveroistočnom dijelu grada Biograda na Moru, u predjelu Bučina, praktički na samom... Opširnije