PRAVAŠ TEO BOBAN NALJUTIO KALMETU Kritizirao gradnju prometnica za novi Kaufland! PRAVAŠ TEO BOBAN NALJUTIO KALMETU Kritizirao gradnju prometnica za novi Kaufland!
Burnu raspravu na sjednicu Gradskog vijeća Grada Zadra izazvao je prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o uređenju međusobnih odnosa za potrebe... PRAVAŠ TEO BOBAN NALJUTIO KALMETU Kritizirao gradnju prometnica za novi Kaufland!

Burnu raspravu na sjednicu Gradskog vijeća Grada Zadra izazvao je prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o uređenju međusobnih odnosa za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture u svrhu uređenja građevinskog zemljišta po prijedlogu investitora SIGMA MODUL d.o.o. iz Zagreba.

Pojedini vijećnici tražili su prije usvajanja dnevnog reda da se ova točka makne s dnevnog reda, ali gradonačelnik Božidar Kalmeta je kazao kako on smatra da ju je bolje ostaviti na dnevnom redu, pa onda i raspraviti.

Spomenutim ugovorom Grad Zadar i tvrtka Sigma Modul d.o.o dogovorila bi se izgradnja dviju prometnica prema trgovačkom centru Kaufland koji će se tamo izgraditi.

Oporba se protivila potpisivanju ovog ugovora, a vrlo žestok bio je Teo Boban, vijećnik HSP-a Ante Starčevića.

Iako nije uobičajeno da se vijećnici koalicijskih partnera bune protiv prijedloga na Gradskom vijeću, Boban je bio uporan i žestoko se suprotstavljao gradonačelniku Kalmeti.

Kazao je kako ni jedan trgovački centar u gradu nema dvije pristupne ceste, pa da ne vidi razloga da se za Kaufland radi dvije.