TIJEKOM SEZONE Povećava se broj timova Hitne medicinske pomoći TIJEKOM SEZONE Povećava se broj timova Hitne medicinske pomoći
Povećava se broj timova zdravstvene zaštite za vrijeme turističke sezone i to na lokalitetima koji su najviše opterećeni. Iako je riječ o uobičajenoj odluci,... TIJEKOM SEZONE Povećava se broj timova Hitne medicinske pomoći
Povećava se broj timova zdravstvene zaštite za vrijeme turističke sezone i to na lokalitetima koji su najviše opterećeni.

Iako je riječ o uobičajenoj odluci, ove godine ona se poklapa sa novoustrojenom mrežom hitne medicine kojom je za Zadarsku županiju povećan broj timova s liječnikom. Zaključno, sve je to garancija kako ćemo imati najbolju zdravstvenu zaštitu do sada – istaknuo je pročelnik za zdravstvo i socijalnu skrb Andrija Marcelić na kolegiju župana održanom u utorak, 7. Lipnja 2016.

„ Imamo 49 timova hitne medicine od kojih 34 će imati u svom sastavu liječnika, a što će ustanova popunjavati svojim mogućnostima kako bude nalazila putem natječaja liječnike. Ovi timovi koji će trajati dva, dva i po mjeseca ili tri mjeseca turističke sezone, njih ne bi ubrajao u mrežu hitne medicine oni su nadstandard „, rekao je Marcelić.