TURISTIČKA ZAJEDNICA ZADARSKE ŽUPANIJE Ukupni prihodi u 2015. godini iznosili 5.904.429,75 kuna

Turističko vijeće Turističke zajednice Zadarske županije 4. ožujka 2016. godine održalo je 12. sjednicu na kojoj je usvojeno Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2015. godinu.
Predsjednik Nadzornog odbora Jole Petričević izvijestio je kako je nadzor materijalnog i financijskog poslovanja, izvršenja programa rada i financijskog plana izvršen bez primjedbi na vođenje poslova zajednice, zaključujući kako podaci u financijskim izvješćima odgovaraju podacima iskazanima u poslovnim knjigama i pokazuju ispravno stanje, kako tijela turističke zajednice obavljaju svoje poslove u skladu sa zakonom, te su aktivnosti turističkog ureda bile usmjerene na ostvarenje ciljeva postavljenih u programu rada.
Na sjednici je usvojeno i Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Turističke zajednice Zadarske županije za 2015. i Izvješće o izvršenju Programa rada za 2015. Direktorica Turističkog ureda Mihaela Kadija je iznijela kako su ukupni prihodi u 2015. iznosili 5.904.429,75 kuna, što je 1% manje od planiranog. Najveći dio 60% čini prihod od boravišne pristojbe u iznosu
4.328.128,12 kuna. Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 5.515.790,60 kuna. Na kraju 2015. godine je ostvaren višak prihoda od 388.639,10 kuna.
Prihvaćeno je Izvješće o izvršenju Programa rada 2015. godine, te Izvješće o radu direktora i turističkog ureda temeljem istoimenih dokumenata, te je u prezentaciji na sjednici stavljen naglasak na sljedeće ključne točke:
– razvoj proizvoda s najvećim razvojnim potencijalom te prezentacija i promidžba istih putem
specijaliziranih sajmova, web prezentacije; specijaliziranih novinara, agenata i produkcija;
te sponzorstvo događanja i produkcija usmjerenih na ključne proizvode;
– uspješna sektorska i međusektorska suradnja u vidu okupljanja na godišnjoj razini od ukupno gotovo 1000 sudionika radionica, edukacija, koordinacijskih sastanaka, susreta dionika, povjerenstava, informiranja javnosti i suradnjom sa svim segmentima ponude;
– predstavljanje putem 14 sajamskih nastupa i 7 prezentacija u inozemstvu;
– odrađenih stotinjak studijskih putovanja s gotovo 100 inozemnih novinara i 140 agenata;
– integrirana on-line komunikacija putem re-dizajniranih, responzivnih web stranica usmjerenih na korisnike; objavljivanje vijesti, blogova, te newslettera;
– Provedeno udruženo oglašavanje s ključnim partnerima poput hotelijera, strukovnih udruženja, te više od 100 partnera u projektu Ryanair;
– te uspostavljanje i provedba novih dugoročnih projekata razvoja proizvoda i dodatne ponude – Razvoj ciklo-turističke destinacije; Razvoj regionalnih Destinacijskih menadžment kompanija, te projekt označavanja kvalitete u obiteljskom smještaju „Welcome“.
Na kraju sjednice je predsjednik Turističke zajednice Zadarske županije župan Stipe Zrilić
zahvalio članovima na radu te je donesena odluka da se 4. sjednica Skupštine održi 15. ožujka
2016. godine u 13 sati u Zadarskoj županiji.