U 11 SATI Sjednica Gradskog vijeća i rasprava o deratizaciji i dezinsekciji

U Velikoj vijećnici Grada Zadra s početkom u 11 sati bit će održana sjednica Gradskog vijeć na kojoj će se naći jedna jedina točka dnevnog reda, a to je prijedlog odluke o povjeravanju poslova obavezne deratizacije i dezinsekcije na području Grada Zadra.

O ovom prijedlogu prošli put vijećnici se nisu mogli usuglasiti, pa je rasprava odgođena.