PROJEKT MINISTARSTVA ZDRAVLJA Dani otvorenih vrata u zadarskoj bolnici

Nakon uspješne provedbe projekta “Dani otvorenih vrata” u kliničkim ustanovama, u djelatnosti neurologije, kardiologije i gastroenterologije, od ponedjeljka, 14. rujna projekt se proširuje i na najveće županijske bolnice u Hrvatskoj, dakle bolnice druge kategorije, među kojima je i Opća bolnica Zadar.

Uz zadarsku bolnicu, projekt će obuhvatiti i Kliničku bolnicu Sveti Duh, Opću bolnicu Varaždin, Opću bolnicu Dubrovnik, Opću bolnicu “Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod i Opću bolnicu Pula. Osim neurologije, kardiologije i gastroenterologiju, pacijenti se mogu obratiti i za realizaciju zdravstevnih usluga u području fizikalne medicine i rehabilitacije te oftalmologije i optometrije.

Inače, projekt “Dani otvorenih vrata” kao dio projekta Program plus, Ministarstvo zdravlja je pokrenulo 1. rujna ove godine. U samom startu, projekt je obuhvatio sedam najvećih hrvatskih bolnica i to: Klinički bolnički centar Zagreb, Klinički bolnički centar Split, Klinički bolnički centar Rijeka, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Klinički bolnički centar Osijek, Kličnička bolnica Dubrava i Klinička bolnica Merkur.
Projekt je namijenjen prvenstveno pacijentima koji nisu naručeni za indiciranu zdravstvenu njegu, kako bi uz uputnicu obavili prve specijalističke preglede i dijagnostičke postupke za koje nije potrebna priprema pacijenata.

Naime, intencija je da se zdravstvene usluge u okviru navedenog projekta obavljaju isključivo uz uputnicu i popratnu povijest bolesti temeljem indikacije izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite i stvarne potrebe pacijenta.