ZATVARA SE MURAJ Započinju radovi na prometnici iznad Vrata Sv. Krševana

 

Radovi na prometnici iznad Vrata sv. Krševana u sklopu projekta HERA započet će u utorak, 15. rujna 2015. godine, a njihov predviđeni završetak je 15. studenog 2015. godine.

 

Radovi na prometnici iznad Vrata sv. Krševana uključivat će obnovu dijela ceste koja se nalazi iznad vrata na gradskim bedemima s postavljanjem hidroizolacije i obnovu postojećeg rukohvata, a izvodit će ih tvrtka BINO COMMERCE d.o.o. iz Zadra. Radovi će započeti u utorak, 15. rujna 2015. godine, a predviđeni završetak je 15. studenog 2015. godine.

 

Spomenuti radovi počinju postavljanjem privremene prometne signalizacije koja će biti u funkciji od 16. rujna 2015. godine do 30. listopada 2015. godine, odnosno do kraja radova ukoliko to bude ranije. U navedenom razdoblju, dakle od 16. rujna 2015. godine do 30. listopada 2015. godine, će na dijelu ulice Bedemi zadarskih pobuna iznad Vrata sv. Krševana biti na snazi potpuna zabrana prometa za sva vozila. Također, na istoj lokaciji u tijeku su konzervatorsko-restauratorski radovi na obnovi sjevernog i južnog portala Vrata sv. Krševana te svoda koji ih povezuje koje izvodi tvrtka NEIR d.o.o., a trajat će do kraja 2015. godine.

 

Strateški projekt HERA – Upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom nasljeđu Jadrana nositelja Zadarske županije, vrijedan je 8.842.600 EUR, a traje 29 mjeseci, od studenog 2013. do ožujka 2016. godine. Projekt je sufinanciran od strane Europske unije u okviru Programa jadranske prekogranične suradnje 2007-2013. Na projektu surađuje 19 partnera iz 8 različitih država, pod upravljanjem i odgovornošću nositelja projekta Zadarske županije. Projekt HERA bavi se nekima od najvećih izazova svih zemalja partnera iz područja kulture i turizma – nedostatkom integrirane strategije upravljanja i promocije jadranske kulturne baštine, nedovoljnom uključenosti dionika u zajednici u promicanju kulturne baštine i u aktivnostima vrednovanja, visokom sezonalnošću turističke ponude, nejednakim stupnjem razvoja turističke ponude među jadranskim zemljama, i na kraju, nedostatkom promocije jadranskog područja kao jedinstvene kulturno-turističke destinacije na međunarodnom tržištu.

 

Specifičan cilj projekta “Razvoj zajedničke prekogranične platforme unutar jadranskog područja za upravljanje i promicanje održivog turizma koji se temelji na zajedničkoj kulturnoj baštini” definiran je kako bi se odgovorilo na te izazove. U svrhu ostvarenja navedenog cilja provode se različiti setovi međusobno povezanih aktivnosti. Uz ostale aktivnosti, na području Zadarske županije trenutno se izvode radovi na elementima gradskih bedema tj. obnova Prolaza cara Augusta, obnova pročelja Vrata sv. Krševana te opremanje centra za posjetitelje u prostoru Malog arsenala.