U srijedu sjednica Gradskog vijeća Grada Benkovca

Sjednica Gradskog vijeća Grada Benkovca sazvana je za dan 19. travnja 2017. godine (srijeda) u 19,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca.

 

D n e v n i   r e d

 1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća
 2. Aktualni sat
 3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Benkovca za 2016. godinu (konsolidirani) i prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2016. godinu
 4. Prijedlog Prvih (I) izmjena i dopuna Proračuna Grada Benkovca za 2017. godinu
 5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Benković d.o.o. za sklapanje Ugovora o dopuštenom prekoračenju korištenjem minusa po žiro računu kod poslovne banke
 6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Benkovca za sklapanje Ugovora o dopuštenom prekoračenju korištenjem minusa po žiro računu kod poslovne banke
 7. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provođenje projekta Rekonstrukcija parka Barice
 8. Prijedlog Odluke o produljenju razdoblja trajanja Plana gospodarenja otpadom
 9. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko rekreacijske zone Raštević
 10. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Benkovca
 11. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Benkovca
 12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti ravnatelju Zavičajnog muzeja Benkovac za sklapanje Ugovora br. 14-313-17 o korištenju sredstava Ministarstva kulture
 13. a) Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva u postupku javne nabave radova za projekt „Obnova kompleksa Zavičajnog muzeja Benkovac (III faza – uređenje upravne zgrade muzeja, depoa i pomoćnih prostorija)”
 1. b) Prijedlog Odluke o imenovanju osobe za kontrolu izvršenja ugovora o javnoj nabavi radova za projekt „Obnova kompleksa Zavičajnog muzeja Benkovac (III faza – uređenje upravne zgrade muzeja, depoa i pomoćnih prostorija)”
 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Benkovca
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji na području Grada Benkovca
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Benkovca za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta
 5. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja s osnove komunalne naknade
 6. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Zavičajnog muzeja Benkovac
 7. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Bubamara – Benkovac