U tijeku je izrada nove Županijske razvojne strategije

U protekla tri mjeseca radilo se na uspostavljanju smjernica za razvoj Zadarske županije, a radit će se i do početka sljedeće 2016. godine kada bi svjetlo dana trebala ugledati nova Županijska razvojna strategija Zadarske županije do 2020. godine, temeljnog, razvojnog strateškog dokumenta čiju izradu koordinira Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.
Naime, s obzirom da se radi o temeljnom strateškom razvojnom dokumentu koji je osnova za razvoj županije u narednom razdoblju, ZADRA NOVA je zatražila mišljenje struke kroz organizaciju trinaest fokus skupina koje su okupile ključne dionike iz različitih područja javnog, privatnog i civilnog sektora županije.
Skupine su se sastale u periodu od 14. do 16. rujna gdje su njeni dionici suočeni sa svojim kolegama, kroz konstruktivnu i argumentiranu raspravu, dali svoje viđenje razvoja pojedinog sektora u Zadarskoj županiji, kao i Zadarske županije općenito.
Zaključci tih skupina bit će implementirani u novu Županijsku razvojnu strategiju. Uz pomoć iznesenih smjernica definirat će se vizija, strateški ciljevi, prioriteti i mjere razvoja Zadarske županije.
Sudjelovanje svih dionika razvoja na izradi Županijske razvojne strategije potrebno je u cilju uspješnog definiranja svih parametara razvoja županije, pri čemu je partnerski pristup temeljni pristup za uspješnu izradu ovog strateškog dokumenta.
Bitno je napomenuti da se, između ostalog, radi o dokumentu koji je ujedno i osnova za kandidiranje projekata na različite izvore financiranja.
U sadašnjoj situaciji kada se teško dolazi do proračunskih sredstava uvelike se računa na sredstva iz fondove Europske unije. Županijske institucije itekako su svjesne činjenice da kvalitetno izrađen strateški dokument predstavlja temeljnu odrednicu strateškog planiranja, te ukoliko se primjenjuje, osigurava usmjeren razvoj, postizanje zadanih ciljeva i sprječava rasipanje resursa.