APEL GRADONAČELNIKA KALMETE Molim sve koji sufinanciraju Rayanair da ispunjavaju svoje obveze!

S početkom u 9 sati za počeo je kolegij gradonačelnika.

Na dnevnom redu bilo je 17 točaka.

Obrazlažući  prijedlog zaključka  o nastavku financiranja njemačkoga i talijanskog jezika, pročelnik za školstvo  Joso Nekić je istaknuo:

“Do sadašnje školske godine uključilo se 260 učenika, norma je prerasla jednog učitelja, od 28 sati tjedno. Predvidili smo 120 tisuća kuna za ovu namjenu. Djeca ovako mogu njemački jezik učiti od prvog razreda osnovne škole.  Procijenili smo da je njemački jezik najvažniji poslije engleskog” – kazao je Nekić.

U Osnovnoj školi Šime Budinića može se učiti njemački jezik, a u Osnovnoj školi Stanovi talijanski jezik.

Dogovoreno je i da će se financirati program predškole u Silbi.

Govoreći o prijedlogu zaključka o isplati sredstava Turističkoj zajednici Zadarske županije, prema Ugovoru o suradnji na marketinškim aktivnostima, pročelnik Katić je kazao kako su sredstva za Rayanair korisna investicija.

Gradonačelnik Božidar Kalmeta iskoristio je priliku da pozove sve koji sudjeluju u sufinanciranju ovog projekta da ne izbjegavaju svoju obavezu.

“Mi svoju obvezu izvršavamo, radit ćemo to i dalje. Nećemo dozvoliti da propadne projekt” – kazao je gradonačelnik Kalmeta.

Podsjetimo, on je 8. srpnja 2015. godine zaključio ugovor kojim se Grad Zadar obvezuje sufinancirati projekt Rayanair sa 900.000 kuna za ovu godinu.

Komentirajući pravilnik o obrascu dozvole, sadržaju i načinu vođenja Upisnika izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijedloga, pročelnik Katić  je naglasio da je do sada izdana 115 taksi dozvola.

“Povećao se standard, automobili su bijele boje, i mislim da se tu vidi pomak”- kazao je Kalmeta.

“Crpne stanice 1 i 2 puštene su u rad” kazao je pročelnik Darko Kasap iznoseći izvještaj o ovoj točki.

U uvodu u 13. točku, vezano za postupak nabave opreme u okviru projekta Coworking Zadar, te novim EU projektima, gradonačelnik je kazao:

“60 milijuna kuna vrijedni su projekti koje trenutno imamo, što je pohvalno.”

Pročelnik Šime Erlić je kazao kako su odobrena 4 nova EU projekta, koji će se provoditi u idućih nekoliko godina.

Podnio je i izvještaj  o stanju radova u Kneževoj palači koja se, kao što je poznato, sufinanciranju sredstvima iz EU fondova.

“Rokovi se trebaju poštivati, ako treba neka i inženjeri i nadzornici spavaju tamo.” – kazao je na kraju Kalmeta.