U TIJEKU NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA 20 tisuća kuna za zašititu potrošača

Do 6. prosinca ove godine otvoren je Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača u 2015. godini. Natječaj je raspisao Grad Zadar na temelju Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje od 2013. do 2016. godine i Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra.

Predmet Natječaja je prikupljanje programa i projekata iz područja zaštite potrošača kojima se provode aktivnosti edukacije i informiranja potrošača te unapređenja i promicanja prava potrošača koje su namijenjene stanovnicima na području Zadra, a koji će se financirati iz Proračuna Grada Zadra.

Za financiranje programa i projekata iz područja zaštite potrošača u 2015. godini mogu se prijaviti organizacije civilnog društva, odnosno udruge, koje su prepoznate u javnosti i aktivne u rješavanju problema u području zaštite potrošača. Ukupan iznos financijskih sredstava koja mogu biti dodijeljena iznosi 20.000.00 kuna.

Upute za prijavitelje dostupne su zajedno sa obrascima za prijavu i ostalom natječajnom dokumentacijom na mrežnoj stranici Grada Zadra: www.grad-zadar.hr i u UO za gospodarstvo i obrtništvo, soba broj 14., na adresi Brne Krnarutića 13, Zadar.