U ZADRU SE AIDS-OM ZARAZILO 40 OSOBA Testirajte se besplatno i anonimno na HIV

U Zadru je do sada, prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, od AIDS-a umrlo desetak osoba, a zaraženo ih je najmanje 40.
Mnogi Zadrani kada po sumnjaju da su zaraženi izbjegavaju testiranje u Zadru, a pogotovo liječenje, pa odlaze u druge gradove, najčešće u Zagreb.
Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo poručuju kako je znanje o zaštiti od HIV-a i drugih spolno prenosivih infekcija (SPI) važno je za očuvanje spolnog, reproduktivnog i općeg zdravlja.
Tri glavne mjere prevencije zaraze HIV-om su edukacija, zaštita i testiranje.
Testiranje omogućava rano otkrivanje infekcije i pravovremeno liječenje čime se sprečava ili smanjuje razvoj komplikacija bolesti i poboljšava životna prognoza i kvaliteta života oboljelima. Ujedno se sprečava prijenos infekcije na druge ljude.
U Hrvatskoj djeluje 10 centara za HIV testiranje i savjetovanje – HIV savjetovališta.
U Centru za HIV savjetovanje i testiranje (savjetovalištima za HIV) možete se anonimno i besplatno testirati na HIV, prema procjeni iječnika specijaliste može se napraviti i dodatno testiranje na hepatitis B i C. Ujedno možete dobiti individualan savjet stručnjaka, a u slučaju potrebe i pomoć pri upućivanju u službe liječenja i podrške.

Testiranje u centrima je anonimno, individualno i besplatno.

U Zadru savjetovališta djeluju na dvije adrese:

Zavod za javno zdravstvo Zadarske županije
Kolovare 2, Zadar
T: +385 (0)23 300 841
Rad sa strankama: radnim danom 9:00-11:00 sati

Gradsko društvo Crvenog križa Zadar
Ulica Don Ive Prodana 12, Zadar
T: +385 (0)23 318-152
Rad sa strankama pon i sri 16:00-18:00 sati

Za dodatne informacije o savjetovanju i testiranju možete se obratiti i na INFO telefon +385 (0)1 46 83 005 (004) radnim danom  8:00-16:00 h ili na e-poštu: hiv.savjet@hzjz.hr.

TESTIRAJTE SE…

…ako niste koristili zaštitu (kondom) prilikom spolnog odnosa s nepoznatom ili s osobom rizičnog ponašanja
…ako ste ikada intravenski uzimali droge
…ako ste imali ili sumnjate da imate neku spolno prenosivu bolest
…ako ste se tetovirali ili stavljali piercing, bili na akupunkturi u neadekvatnim uvjetima
…ako želite zaštititi vašeg sadašnjeg ili budućeg spolnog partnera/partnericu od mogućih posljedica Vaše prošlosti
…ako želite saznati svoj HIV status