Učenici sudjelovali na radionici u Muzeju antičkog stakla

Povodom obilježavanja Dana grada Zadra i blagdana Sv. Krševana 24. studenog 2015. godine održana je radionica u Muzeju antičkog stakla u Zadru.

U radionici su sudjelovali učenici sedmog razreda Osnovne škole Bartula Kašića u Zadru.

Sve je započelo teorijskim dijelom s prezentacijom o gradu Zadru, njegovoj povijesti, Svetom Krševanu te je bilo govora o Muzeju antičkog stakla i o samoj izradi i izumu stakla. Potom su učenici zaigrali kviz asocijacija nakon kojeg je slijedio kreativni dio. Učenici su podijeljeni u dvije grupe. Jedna grupa je izrađivala makete crkve Svetog Krševana dok su drugi crtali dotičnu crkvu na staklu. Učenici su bili vrlo kreativni i napravili zanimljiva djela. Njihovi radovi biti će izloženi na skupnoj izložbi, zajedno s radovima ostalih radionica, u Muzeju antičkog stakla koja će se održati 18. prosinca ove godine.