UPUTE IZ ČISTOĆE ZADAR: Kako upravljati biorazgradivim otpadom?

Početkom 2014. godine Čistoća d.o.o. započela je s provedbom projekta odvojenog sakupljanja biorazgradivog otpada od ostalog miješanog komunalnog otpada iz domaćinstava na području MO Novi Bokanjac, MO Bokanjac, MO Crno, MO Dračevac, MO Ploča, MO Diklo i MO Stanovi. Svi korisnici na navedenim područjima, uz postojeće zelene posude, dobili su smeđe posude za odlaganje biorazgradivog otpada volumena 80 litara. S vremenom, na području cijelog grada u blizini stambenih zgrada, uz spremnike za odlaganje miješanog komunalnog otpada te spremnike s narančastim poklopcem za reciklabilni otpad, postavljene su smeđe posude za odlaganje biorazgradivog otpada volumena 240 litara. Na otocima koji administrativno pripadaju Gradu Zadru podijeljeni su komposteri. Takav način prikupljanja u skladu je sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.

Biorazgradivi otpad odnosi se na organske materijale koje mikroorganizmi poput bakterija, gljivica i drugih živih organizama mogu prirodno razgraditi u jednostavnije tvari. Ovaj proces razgradnje rezultira stvaranjem komposta, koji je dodatak tlu bogat hranjivim tvarima koji se može koristiti za obogaćivanje poljoprivrednog zemljišta i vrtova.

Primjeri biorazgradivog otpada uključuju:

    – kuhinjski otpad: ostaci hrane, kore od voća i povrća, talog od kave, vrećice čaja, ljuske od jaja itd

    – vrtni otpad: lišće, pokošena trava, grane, cvijeće i drugi biljni materijali

    – proizvodi od papira: novine, karton, papirnate vrećice i neobrađeno drvo

    – tekstil: prirodna vlakna poput pamuka, vune i svile

    – organsko pakiranje: biorazgradivi materijali za pakiranje izrađeni od biljnih izvora poput kukuruznog škroba ili šećerne trske

   – biorazgradiva plastika: određene vrste plastike koje su dizajnirane da se brže razgrade u prirodnim uvjetima.

Pravilno gospodarenje biorazgradivim otpadom važno je iz nekoliko razloga:

  1. Smanjeno korištenje na odlagalištima: biorazgradivi otpad čini značajan dio otpada na odlagalištima. Kad se ti materijali razgrade na odlagalištima, proizvode metan, snažan staklenički plin. Preusmjeravanjem biorazgradivog otpada s odlagališta možemo smanjiti emisije metana.
  2. Obogaćivanje tla: kompostiranjem biorazgradivog otpada stvara se kompost bogat hranjivim tvarima, koji može poboljšati kvalitetu tla, zadržavanje vode i rast biljaka.
  3. Očuvanje resursa: Recikliranje organskih materijala natrag u tlo smanjuje potrebu za kemijskim gnojivima i pomaže u zatvaranju kruga hranjivih tvari.
  4. Smanjenje otpada: pravilno odlaganje i kompostiranje biorazgradivog otpada može pomoći u smanjenju ukupne količine otpada na odlagalištima.
  5. Utjecaj na okoliš: smanjenje otpada na odlagalištima i emisija metana pomaže u ublažavanju negativnih utjecaja na okoliš povezanih s odlaganjem otpada.

Kako bi se učinkovito upravljalo biorazgradivim otpadom, mnoge zajednice potiču kompostiranje kod kuće ili osiguravaju prikupljanje organskih materijala uz rub ceste. Biorazgradivi otpad je vrijedna sirovina za proizvodnju komposta što je i najprihvatljiviji način zbrinjavanja organskog otpada. 

Kompostiranjem biootpada količina kućnog otpada može se smanjiti za 1/3!