Uskoro novo Gradsko groblje Grada Zadra

Gradonačelnik Grada Zadra, Branko Dukić i suradnicima obišao je novoizgrađene pristupne prometnice za Gospodarsku zonu Crno (1.faza) i za novo Gradsko groblje grada Zadra. Također, u nakon obilaska prezentiran je projekt i najavljeno raspisivanje natječaja za izgradnju NGGGZ.

– Već duže vrijeme u Zadru postoji potreba za izgradnjom novog groblja jer je kapacitet postojećih groblja nedostatan. Koliko sam informiran zasada dvjestotinjak ljudi na popisu čeka nove grobnice, a vjerujem da ćemo već iduće godine ovdje imati nova ukopna mjesta. Također, Gradu Zadru je iznimno bitna pristupna cesta kojom ulazimo u GZ Crno jer stavljanjem zone u funkciju, razvojem Gaženice i Zračne luke stvaramo optimalno područje za poduzetnike, nove investicije u gospodarstvu, rast zaposlenosti i daljnji razvoja grada Zadra, naglasio je gradonačelnik Dukić.

Pročelnik UO za prostorno uređenje i graditeljstvo, Darko Kasap detaljno je predstavio projekt NGGGZ.

– U utorak je na Dnevnom redu Sjednice Gradskog vijeća prijedlog Proračuna Grada Zadra za 2021. godinu, za koji vjerujem da će biti usvojen, a u kojem je, među ostalim, i stavka za izgradnju 1. faze 1. etape NGGGZ u iznosu od 7 milijuna kuna, nakon čega slijedi priprema za raspisivanje javnog nadmetanja za izgradnju. Početne faze čine dio groblja koji će se oformiti kao „manje groblje“ sa svim potrebnim pratećim sadržajima u službi dostojanstvenog ispraćaja pokojnika i sa svom potrebnom infrastrukturom: promet u kretanju i u mirovanju, NN elektromreža, javna rasvjeta, opskrba vodom i fekalna i oborinska odvodnja. Za ilustraciju spomenuto „manje groblje“ je veličine približno kao groblje na Belafuži. Predviđeno trajanje gradnje 1.faze 1.etape je dvije i pol godine, a ukupna vrijednost izgradnje cijele etape je 25 milijuna kuna, istaknuo je pročelnik Kasap.

Dodao je kako je arheološkim istraživanjima na ovom području pronađena stara rimska cesta koja dijelom presijeca novo groblje, a s obzirom da se parcela nalazi na vodno-zaštićenom području, prema zahtjevu Hrvatskih voda, bilo je potrebno zbrinjavanje oborinskih voda rješavati u posebnoj laguni, što je sve utjecalo na dinamiku realizacije projekta.

– Najvažnije je to da će tijekom ili u drugoj polovici iduće godine Nasadi već biti spremni za izgradnju prvih grobnica te će se prvi dio groblja moći staviti u funkciju s obzirom da je na postojećim gradskim grobljima broj ukopa već ograničen. Nakon Rijeke, Zadar će biti drugi veći grad u Hrvatskoj koji gradi potpuno novo gradsko groblje na novoj lokaciji, zaključio je Kasap.

Preko 30 tisuća grobnih mjesta 

Projektirano Novo gradsko groblje Grada Zadra (NGGGZ) na lokaciji sjeverno od naselja Crno i istočno od državne ceste D8 prostirat će se na novoformiranoj čestici 2144/300 k.o. Crno na površini cca 33 ha ukupnih dimenzija oko 560×590 m. Osnovna podjela površina groblja je na vanjski prostor groblja: prometna i komunalna infrastruktura i na unutrašnji prostor groblja: osam grobnih cjelina (jedna za ukop u zemlju i jedna za slučaj epidemije) i površina za centralne funkcije. Ukupni kapacitet groblja je: 7513 grobnica, ukupno 2268 urni i niša, odnosno sveukupno 30.198 grobnih mjesta. Gradnja groblja predviđena je u sedam etapa, kako to budu zahtijevale potrebe, pretpostavka je da bi ovakvo groblje bilo dostatno za sljedećih stotinjak godina.

Nove suvremene prometnice za GZ Crno i NGGGZ

Usporedo s aktivnostima za izgradnju samog groblja poduzimane su i aktivnosti za izgradnju pristupnih cesta. Tijekom ove godine izvedeni su radovi na izgradnji dijela četverotračne pristupne ceste za GZ Crno do odvojka za NGGGZ i pristupna cesta za NGGGZ. Duljina ovih cesta je ukupno 300 m i sklopu istih izgrađena je sva potrebna podzemna infrastruktura. Radovi na cestama su završeni. Predan je zahtjev za uporabnu dozvolu.

Pristupna cesta GZ Crno 1. faza: vrijednost izvedenih radova 3.829.089,04 kn s uračunatim PDV-om, projektant D&Z d.o.o. iz Zadra, izvođač radova Diklogradnja d.o.o. iz Zadra, nadzor Helion group d.o.o. iz Osijeka.

Pristupna cesta Novo gradsko groblje Grada Zadra (NGGGZ): vrijednost izvedenih radova 2.964.040,88 kn s uračunatim PDV-om, projektant D&Z d.o.o. iz Zadra, izvođač radova Cestogradnja d.o.o. iz Zelengrada, nadzor Idassacommerce d.o.o. iz Zadra.