Ustanova INOVAcija – Otvorene prijave na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za Multimedijskog dizajnera / Multimedijsku dizajnericu

U Ustanovi za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija otvorene su prijave na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za Multimedijskog dizajnera / Multimedijsku dizajnericu. Prijaviti se mogu sve nezaposlene osobe prijavljene u Evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koje imaju najmanje srednju stručnu spremu. Trajanje stručnog osposobljavanja za rad je 6 mjeseci.

Za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad svi polaznici imaju pravo na novčanu pomoć i refundaciju putnih troškova prema Odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Završetkom programa polaznici će znati:

  • fotografirati s profesionalnom opremom u studiju i na terenu i izraditi fotografije prema različitim potrebama i namjenama;
  • strateški planirati i dizajnirati web stranice, izraditi baze podataka te stvarati aktivne stranice;
  • snimati video materijale u studiju i na terenu, izvesti postprodukciju i obradu materijala do finalnog proizvoda – reklame;
  • prezentirati i prilagoditi finalni proizvod prema zahtjevima klijenata;
  • dizajnirati  i pripremiti materijale u tiskanoj formi koristeći prethodno znanje;
  • komunicirati s klijentima i prezentirati uratke;

Prijavu, koja sadrži životopis, motivacijsko pismo i kopiju svjedodžbe / diplome potrebno je poslati e-mailom na adresu: info@inovacija-zadar.hr  

Za više informacija možete se javiti na kontakt telefon: 023/ 627 – 895 i 023/ 627 – 890.

Rok za prijavu je 15. lipnja 2023. a početak programa planiran je za listopad 2023