Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Zadarske županije održalo sastanak

U Maloj vijećnici Doma Zadarske županije, u ponedjeljak, 15. veljače 2016. održana je 4. sjednica Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Zadarske županije.

Na sjednici je načelnik PU zadarske Neven Paškalin sa suradnicima predstavio stanje sigurnosti u 2015. godini koje je ocijenio povoljnim. Predstavljena je i provedba preventivnih projekata, a prema Planu aktivnosti Vijeća u 2015. godini i Programu rada Vijeća za razdoblje od 2015. do 2018. godine.
Predsjednik Odbora za promet Božidar Budiša obrazložio je aktivnosti Odbora u prošloj godini i planove za 2016. godinu. Najavio je održavanje Dana ljubaznosti u prometu i biciklijade „Od Branimira do Branimira“ u sklopu Županijskih dana.
Pročelnik Upravnog odjela za more i turizam Krešimir Laštro i policijska službenica za prevenciju Ivana Marić obrazložili su zajedničke aktivnosti Zadarske županije, Policijske uprave zadarske i TZ Zadarske županije u protekle tri godine.

Također su obrazložili i rezultate aktivnosti projekta „Sigurnost u turizmu Zadarske županije 2015.godine, te plan nastavka aktivnosti u 2016. godini. Planira se izrada preventivnog projekta „Sigurnost u turizmu Zadarske županije 2016.“ od strane Radne skupine istog naziva kao radnog tijela Vijeća.
U nastavku sjednice su predstavnici PU zadarske predstavili preventivne aktivnosti koje se namjeravaju provoditi do ljeta.

Posebno su policijska službenica za prevenciju Sandra Poljak Jurinčić i voditeljica grupe za maloljetničku delinkvenciju Ljiljana Gašperov Dujmović obrazložile aktivnosti usmjerene na sigurnost na internetu. Predloženo je osnivanje radne skupine „Nove tehnologije i elektronski kriminalitet“.

Predloženim aktivnostima podršku su dali svi članovi Vijeća.
Župan Stipe Zrilić i načelnik PU zadarske Neven Paškalin zaključili su da su u protekloj godini provedene sve planirane, kao i dodatne aktivnosti te da ovakav partnerski odnos doprinosi kvalitetnijem provođenju preventivnih programa u Zadarskoj županiji.