Više od 1,3 milijuna eura ulaže se za sanaciju akumulacije Vlačine na Baštici

Župan Božidar Longin sa zamjenikom Šimom Vickovićem i resornim pročelnikom Danielom Segarićem obišao je radove koje se provode na akumulaciji Vlačine kraj poljoprivrednog dobra na Baštici. Riječ je o radovima vrijednim 1.381.470,83 eura, a financiraju ga Hrvatske vode.

Akumulacija Vlačine je izgrađena 1972. godine za potrebe navodnjavanja melioracijskog sustava na Baštici. Hrvatske vode su nakon klizanja krune brane Vlačine 2014. godine izvršile hitnu privremenu sanaciju, ali je zbog održavanja stabilnosti brane i nesmetanog navodnjavanja poljoprivrednih površina bila potrebna cjelokupna rekonstrukcija koja je, nakon rješavanja projektno-tehničke dokumenatacije, započela u rujnu 2023. godine. 

Vrijednost ugovorenih radova na sanaciji akumulacije iznosi 1.106.576,42 eura s PDV-om, a uz samu sanaciju brane cilj radova je osiguravanje što većih količina za navodnjavanje.

Radovi uključuju izgradnju zagata i pristupnog puta u akumulaciji, rekonstrukciju temeljnog ispusta na navodnoj strani brane, izradu bušenih drenova i horizontalnog drena, ugradnju kamenog nasipa na zaobalnom pokosu brane te izgradnju dodatnog zagata za formiranje bazena oko zahvata za navodnjavanje.

Uz radove na rekonstrukciji akumulacije Vlačine, Hrvatske vode provode i dodatne radove kroz redovni program održavanja u vrijednosti od 274.894,41 eura.

“Iznimno smo zadovoljni zbog početka ovih radova koji se pripremaju već neko vrijeme. Uz izgradnju i održavanje sustave navodnjavanja poljoprivrednih površina i redovno održavanje kanala postižu se kvalitetniji uvjeti za razvoj poljoprivrede i gospodarstva. Ovim se dodatno potvrđuje odlična suradnja s Hrvatskim vodama koje trenutno na području Zadarske županije provode niz projekata”, istaknuo je tom prigodom župan Longin dodavši da je jedna od ključnih suradnji ostvarena na području vodovodizacije.