VJETROELEKTRANA KORLAT Javni uvid traje do 17. ožujka!

U Gradskoj vijećnici Grada Benkovca u srijedu, 9. ožujka 2016. godine održano je javno izlaganje Studije o utjecaju na okoliš vjetroelektrane Korlat nakon što je ona stavljena na javni uvid od 17. veljače do 17. ožujka gdje građani mogu svoja pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe u svezi Studije dati na mjestu javnog uvida ili dostaviti poštom na Grad Benkovac ili Zadarsku županiju.

Javnom izlaganju nazočili su predstavnici Zadarske županije s Josipom Matić, pomoćnikom pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, pročelnica Paulina Kulaš kao predstavnica Grada Benkovca, te Vladimir Horvat predstavnik investitora tvrtke HELB d.o.o. iz Dugog Sela sa suradnicima te Domagoj Vranješ voditelj izrade Studija o otjecaju na okoliš koju je ujedno prezentirao nazočnima. Primjedbi, mišljenja i prijedloga na Studiju nije bilo. Kako je istaknuto, Vjetroelektrana Korlat, ukupne nazivne (instalirane) snage 63 MW, a zahvat je predviđen na lokaciji Korlat, u zadarskom zaleđu, 8 km sjeverozapadno od Benkovca, a administrativno pripada području Grada Benkovca. Nositelj zahvata je tvrtka HELB d.o.o. iz Zagreba. Ovaj netehnički sažetak izrađen je na temelju Studije o utjecaju na okoliš za VE Korlat, revizija 1, siječanj 2016. koja predstavlja stručnu podlogu za postupak procjene utjecaja na okoliš planiranog zahvata u prostoru kojeg provodi nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. Namjena VE Korlat je proizvodnja električne energije pretvorbom energije vjetra i predaja iste u elektroenergetsku mrežu. Površina na kojoj se planira zahvat veličine oko 10 km2, ima oblik nepravilnog četverokuta, izduženog u smjeru sjeverozapad-jugoistok, a pristup postoji na sve dijelove lokacije travnato makadamskim putovima. VE Korlat obuhvaća 18 vjetroagregata u klasi snage do 3,5 MW s pripadajućim operativnim platoima za temeljenje i tehničke potrebe dimenzija oko 70×35 metara.

Izvor: Grad Benkovac