Volonterski centar Gračac organizira besplatnu edukaciju o menadžmentu volontera

Volonterski centar Gračac organizira dvodnevnu besplatnu edukaciju o menadžmentu volontera koja će se održati 21. i 22. rujna u vijećnici Općine Gračac.

Edukacija sadrži dva modula. Polaznici će nakon sudjelovanja na oba modula dobiti potvrdu o završetku edukacije o menadžmentu volontera.
Tijekom prvog dana edukacije polaznici će se upoznati sa osnovama volonterstva, važnosti i dobrobitima volontiranja, zakonskim okvirima volontiranja, dokumentima koji su nužni prilikom volontiranja (poput volonterskog ugovora, volonterske knjižice, potvrde o kometencijama stečenim kroz volontiranje).

Tijekom drugog dana pozornost će biti usmjerena na uspostavu menadžmenta volontera kroz kvalitetno definiranje volonterskih programa unutar organizacija. Prikazati ćemo primjere dobre prakse i praktične primjere, te će polaznici imati priliku upoznati se s načinom praćenja provedbe volonterskih programa.

Program 21. rujna

9:00 Registracija sudionika
9:15 Predstavljanje predavača
9:30 Zakon o volonterstvu
10:00 Volonterski ugovor
10:30 Pauza
11:00 Prava i obaveze volontera
11:30 Važnost volontiranja (utjecaj na zajednicu, primjeri dobre prakse)
12:00 Ručak
13:00 Razmjena ideja
14:00 Završetak

Program 22. rujna

9:00 Registracija sudionika
9:15 Uspostava menadžmenta volontera
10:30 Pauza
11:00 Definiranje volonterskih programa (praktični primjeri)
12:00 Ručak
13:00 Praćenje provedbe volonterskih programa
14:00 Završetak