Gradovima Ninu, Pagu, Obrovcu, Biogradu i Benkovcu treba omogućiti ubrzan razvoj

Jedno od najvažnijih pitanja kada je u pitanju razvoj jedinica lokalne samouprave svakako je pitanje decentralizacije ovlasti, a realizaciju tog procesa u Zadarskoj županiji Antonio Vučetić vidi kao temelj daljnjeg razvoja mikroregionalnih središta. Vučetić kao nezavisni kandidat za župana uz podršku HNS-a, HSLS-a i DSU-a nudi objašnjenje i konkretizira procese te decentralizacije:

– Našim gradovima Ninu, Pagu, Obrovcu i Biogradu, Benkovcu i općini Gračac mora se omogućiti ubrzan razvoj i to na vrlo konkretne načine. Moraju im se povjeriti poslovi Zadarske županije koje se nalaze na području njihovih ovlasti. Najbitnija je fiskalna decentralizacija, a ona se mora provesti na nacionalnoj i zakonodavnoj razini. Potrebno je osvijestiti potrebu decentralizacije sredstava i napokon omogućiti našim sredinama ubrzani razvoj. Sve primjere imamo u praksi, prije svega mislim na skandinavske zemlje. Danska, Švedska i Finska su ostvarile najveći stupanj decentralizacije, jer 65 posto ukupnih prihoda države ostaje na razini lokalne zajednice. To je ono čemu bi naše društvo trebalo težiti – kaže Vučetić. No postoje i neke mogućnosti u postojećem zakonodavnom okviru s kojima se dio problema može riješiti odmah.

– Zadarska županija ima mogućnost povjeriti određeni dio poslova općinama i gradovima. Osnovno školstvo bi se trebalo spustiti na razinu upravljanja općina, potom primarna zdravstvena skrb, izdavanje građevinskih dozvola, promet i prometna infrastruktura ili upravljanje lukama lokalnog značaja – dodaje Vučetić koji tvrdi kako je na primjeru Općine Vir i nekih drugih uspješnih jedinica lokalne samouprave vidljivo da bi sve navedene poslove kvalitetnije i bolje obavljale općine od Zadarske županije.

– Pozitivne primjere imamo u cijeloj Hrvatskoj. Tako Grad Zagreb ima odluku o financiranju mjesne samouprave po kojoj se 18 posto proračunskih sredstava svake godine ide na razinu mjesnih odbora, što je rezultiralo razvijenijim zagrebačkim kvartovima. Sustav je nažalost postavljen tako da se niti jedan relevantan projekt ili politika ne mogu voditi, a da se ne odobre od strane Zadarske županije, nekog nadležnog ministarstva ili državne agencije. To je jednostavno politički sustav kontrole. Na našoj županijskoj razini to bi značilo policentričan razvoj, odnosno jačanje mikroregionalnih središta kao što su Biograd na moru, Pag, Nin, Benkovac, Obrovac ili Gračac, koji bi decentralizacijom olakšali rješavanje administrativnih, zdravstvenih, obrazovnih i ostalih potreba svojim građanima – poručuje Vučetić.