Za nagradu Grada Zadra za životno djelo stigla 2 prijedloga

U Maloj vijećnici Grada Zadra održan je sastanak Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Zadra. Na sjednici su otvoreni prijedlozi pristigli na Javni poziv za dodjelu Javnih priznanja Grada Zadra. Ukupno je pristiglo 16 prijedloga.

Za Nagradu za životno djelo stigla su 2 prijedloga.

Za Nagradu Grada Zadra stiglo je 12 prijedloga.

Za Grb Grada Zadra stigla su 2 prijedloga.