Za odvodnju Bibinje – Sukošan stiže gotovo 12 milijuna eura

Općine Bibinje i Sukošan, putem svoje tvrtke ˝Odvodnja Bibinje Sukošan˝ iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti dobili su 11,83 milijuna eura. Partner na projektu pored Općina je i Vodovod Zadar. Ovim sredstvima planira se na postojeći sustav javne odvodnje izgraditi II. faza kanalizacijske mreže podsustava Bibinje, koja obuhvaća 21 gravitacijski kolektor ukupne duljine cjevovoda oko 5,47 km, te 223 kućna priključka.

“Bibinjci željno iščekuju nastavak radova na sustavu odvodnje, stoga nas veseli da smo uspjeli izboriti ovako značajan iznos za izgradnju druge faze što znači da će više od pola Bibinja biti spojeno na sustav odvodnje. Zahvaljujem svima koji su naporno radili na ovom projektu” – rekao nam je općinski načelnik Šime Sekula.

U Sukošanu će se izgraditi III. faza kanalizacijske mreže podsustava Sukošan koja obuhvaća izgradnju dvije kanalizacijske crpne stanice (Barbir i Punta) s pripadajućim tlačnim cjevovodima ukupne duljine oko 0,30 km, 14 gravitacijskih kolektora ukupne duljine 5,02 km i 228 kućnih priključaka. U projekt su uključene i sve pripadajuće vodovodne, elektro i telekomunikacijske instalacije koje se križaju ili protežu duž trasa projektiranih kanalizacijskih instalacija u budućim izgrađenim kanalizacijskim kanalima. To je ukupno oko 10 km novoizgrađenih cjevovoda i 451 kućni priključak. Planiranim zahvatom, unaprijediti će se javni sustav odvodnje novoizgrađenim cjevovodima i priključcima za oko 1350 stanovnika koji su do sada koristili septičke jame, te rekonstruiranim postojećim sustavom vodoopskrbe kojim će se omogućiti prespajanje na nove vodoopskrbne priključke, za oko 1500 stanovnika na području Aglomeracije Bibinje-Sukošan.

Rekonstrukcijom postojeće vodovodne mreže faza II. Bibinje i faza III. Sukošan pozitivno će utjecati na smanjenje vodnih gubitaka u sustavu vodoopskrbe za 25%.

Projektom će se izgraditi i rekonstruirati sveukupno 22,10 km cjevovoda od čega je 10,79 km izgradnja nove mreže odvodnje, a 11,31 km rekonstrukcija postojeće vodoopskrbe. Izgradit će se također dvije kanalizacijske crpne stanice. Planirano trajanje provedbe projekta je do kraja 2025. godine.

Agencija ZADRA NOVA kao regionalni koordinator pružila je svoju stručnu i tehničku pomoć u pripremi projekta. Angažman Agencije na ovom projektu omogućio je projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge pripreme i provedbe ne stvaraju financijski teret za prijavitelje i partnere. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.