Zadrani poslali kamp kućice bakama koje ne žele ići od ruševina i svojih životinja

Vidjevši kako ima starijih ljudi čije kuće su stradale u potresu, ali ne žele ih napustiti, pogotovo životinje koje imaju, poput krava, konja, kokoši itd., te radije spavaju na livadi, naši sugrađani koji imaju kamp kućice i kontejnere za stanovanje odlučili su ih ustupiti tim nesretnim ljudima.

Danas je organiziran prijevoz za 4 kućice, te bi one do večeri trebale biti na odredištu.