ZADRANIN POLICIJI PREDAO ARSENAL ORUŽJA Vratio bombe, mine, eksploziv… ZADRANIN POLICIJI PREDAO ARSENAL ORUŽJA Vratio bombe, mine, eksploziv…
Jučer je jedan građanin policijskim službenicima II policijske postaje Zadar, predao četiri ručne bombe, dvije tromblonske mine, dvadeset detonatorskih kapisli, dva metra sporogorećeg štapina... ZADRANIN POLICIJI PREDAO ARSENAL ORUŽJA Vratio bombe, mine, eksploziv…

Jučer je jedan građanin policijskim službenicima II policijske postaje Zadar, predao četiri ručne bombe, dvije tromblonske mine, dvadeset detonatorskih kapisli, dva metra sporogorećeg štapina i 400 grama eksploziva, a drugi je građanin policiji u Zadru, predao jednu ručnu bombu.
Eksplozivna sredstva su pohranjena u službenim prostorijama policije.