ZANIMLJIVA IDEJA Plivanje s tunama kao turistička atrakcija u Kalima

Iz tvrtke Kali tuna d.o.o. imali su zanimljivu ideju kako upotpuniti turističku ponudu, te ponuditi posjetiteljima, između ostalog, kao posebnu atrakciju – plivanje s tunama.

Međutim, na danas održanom kolegiju župana odbijen je zahtjev za izmjenu i dopunu Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru ovlaštenika „Kali tuna“ d.o.o.

Oni su tražili izmjene kako bi se bavili turističkom djelatnošću u sklopu koje bi se gosti upoznavali s uzgojem tuna gdje bi kavezi s tunama bili turistička atrakcija i nova ponuda izleta na uzgajalište. Osim upoznavanja biologije uzgoja tuna u našem moru, iz Kali tuna su bili spremni gostima omogućiti i plivanje s tunama u posebno dizajniranom, plutajućem i lako uklonjivom objektu.

Međutim, Zakon o morskom ribarstvu to ne dopušta, a kaže da na koncesioniranom pomorskom dobru za uzgoj ribe ne može biti i turistička djelatnost.

Stoga će iz Kali tune, ako žele realizirati ovaj projekt morati naći neki drugi način.