Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije donira vozilo Psihijatrijskoj bolnici Ugljan

Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije donirati vozilo za sanitetski prijevoz Psihijatrijskoj bolnici Ugljan. Bolnici je potrebno vozilo za prijevoz pacijenata na pretrage u Opću bolnicu Zadar.

Ovom prilikom Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije organizira i edukaciju reanimacije koju će djelatnici Hitne medicinske službe prezentirati kroz obuku osoblja Psihijatrijske bolnice Ugljan od 11 do 13 sati. U bolnicu dolaze dva T1 tima Hitne medicinske službe: dva liječnika, dvije medicinske sestre i dva vozača.

Dugogodišnja suradnja institucija koja funkcionira u sinergiji i brizi za pacijente nastavlja se donacijom vozila i edukacijom zaposlenika. Cilj ove akcije je osnažiti osoblje Psihijatrijske bolnice Ugljan i povećati sigurnost pacijenata.

Tim sa vozilom Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije polazi na Ugljan trajektom iz Gaženice u 9.30 sati.