ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO IZDAO NOVU PUBLIKACIJU Zdravstveno stanje pučanstva u Zadarskoj županiji

Nastavljajući 22 godine dugu tradiciju, Zavod za javno zdravstvo Zadar izdao je Zdravstveno-statistički ljetopis za 2014. godinu. Riječ je o redovitog godišnjoj publikaciji o zdravstvenom stanju pučanstva i radu zdravstvenih djelatnosti u Zadarskoj županiji koja se priprema tiska i objavljuje u kontinuitetu od 1983. godine.

U publikaciji se jednom godišnje objedinjuju svi prikupljeni podaci iz zdravstvenog sustava Zadarske županije i demografski podaci Državnog zavoda za statistiku čime se omogućuje uvid u organizacijsku i kadrovsku strukturu u zdravstvenoj zaštiti, rad i iskorištenost zdravstvenih kapaciteta kao i neke od pokazatelja demografskog i zdravstvenog stanja pučanstva u Zadarskoj županiji.

Podaci iz Zdravstveno-statističkog ljetopisa za 2014. godinu koriste se za procjenu zdravstvenog stanja pučanstva, ocjenu rada i organizacije zdravstvene djelatnosti te za planiranje javnozdravstvene djelatnosti na lokalnoj razini.

Zavod za javno zdravstvo Zadar, koji izdaje publikaciju, je suvremena zdravstvena ustanova osnovana za obavljanje javnozdravstvene djelatnosti na području Zadarske županije s ciljem pružanja preventivne zdravstvene zaštite uz promicanje zdravlja stanovništva kroz primarnu i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu te preventivne mjere. Ustanova je organizirana u seda, službi i zapošljava 124 djelatnika. Njihov rad usmjeren je na pružanje usluga svim stanovnicima Zadarske županije, a koja prema zadnjem popisu broji 170 017 stanovnika.

Podaci se prikupljaju iz ordinacija i zdravstvenih ustanova na području Zadarske županije bez obzira na vrstu vlasništva i ugovorni status s HZZO-om.

Publikacija je dostupna i na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Zadar (www.zjz-zadar.hr)