Zavod za javno zdravstvo Zadar osigurao sredstva za specijalističkog usavršavanja dvoje liječnika

Obavijest o početku projekta „Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Zavodu za javno zdravstvo Zadar“

Projektom „Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Zavodu za javno zdravstvo Zadar“ osigurana su sredstva za specijalističkog usavršavanja jednog doktora epidemiologije te jednog doktora školske i adolescentne medicine, tj. ukupno dvije nove specijalizacije primarne zdravstvene zaštite. 

Za provedbu ovog projekta Zavodu će se dodijeliti bespovratna sredstva u iznosu od 366.671,22 eura. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 5. rujna 2023. godine.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na području Zadarske županije trenutno postoji 5 timova u Mreži javne zdravstvene službe u djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite te 7 timova u Mreži javne zdravstvene službe u djelatnosti preventivno-odgojnih mjera školske djece i studenata.

Realizacijom ovog projektnog prijedloga dodatno će se ojačati Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite te uvesti jedan dodatni tim kako bi Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti preventivno-odgojnih mjera školske djece i studenata bila potpuna. Glavni cilj ovog projekta je osigurati jačanje zdravstvenog sustava na razini primarne zdravstvene zaštite na području čitave Zadarske županije.

Specijalističko usavršavanje doktora medicine u zdravstvenim ustanovama osigurava se prema Odluci Ministarstva zdravstva RH o specijalističkom usavršavanju doktora medicine u djelatnosti obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, medicine rada i sporta, hitne medicine, oftalmologije i optometrije, opće interne medicine, fzikalne medicine i rehabilitacije kliničke radiologije, epidemiologije, školske i adolescentne medicine i kliničke mikrobiologije.

Projekt se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost 2021.-2026. dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. 

Glavni je cilj ovog mehanizma ublažiti gospodarske i socijalne posljedice pandemije koronavirusa i učiniti europska gospodarstva i društva održivijima, otpornijima i spremnijima za izazove i prilike koje donosi budućnost.