Znanstveni skup o Novigradu 17. listopada


Zavod za povijesne znanosti u Zadru Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti, Sveučilište u Zadru, Matica hrvatska i Općina Novigrad priređuju
znanstveni skup Novigrad nekad i sad. Znanstveni skup održat će se u
Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru 16. listopada 2015. i u crkvi sv. Kate
u Novigradu 17. listopada 2015.
Na znanstvenom skupu razmatrat će se brojne teme iz prirodnoga,
humanističkoga, društvenog, biotehničkog i interdisciplinarnog područja o
Novigradu, koji je između ostaloga i zahvaljujući svojem iznimno povoljnom
geografskom smještaju, kroz mnoga povijesna razdoblja imao važnu ulogu. S
obzirom na to, na znanstvenom skupu sudjelovat će znanstvenici s brojnih
hrvatskih znanstvenih ustanova, koji će razmjenom najnovijih znanstvenih
spoznaja dati prilog potpunijem razumijevanju uloge Novigrada u zadarskoj
regiji kao poveznici primorskoga i kontinentalnoga dijela Hrvatske.