ŽUPAN ZRILIĆ: Razvija se gospodarstvo, trenutno je zaposleno oko 50.000 osoba!

Zadarska županija što se tiće broja zaposlenih prolazi kroz najbolje trenutke od svoga postojanja. Premašen je broj iz najbolje 2008. godine. Kako se u tome uspijeva?

-Točno, Zadarska županija u ovome trenutku ima oko 50.000   zaposlenih .To je oko 1.700 više zaposlenih nego 2015. godine. Ako gledamo broj nezaposlenih onda treba usporediti podatak koji govori da je u našoj županiji 2008. godine bilo 8.465 nezaposlenih, a da ih je sada   6.713. Budući da se u Zadarskoj županiji gospodarstvo razvija za očekivati je da će se broj nezaposlenih i dalje smanjivati. Rezultat je to suradnje koju smo razvili s našim gospodarstvom. Bitno je i što smo ušli u Europsku uniju, a time se pružila prilika i još snažnijem razvoju turizma. Ovdje svakako treba spomenuti metaloprerađivačku industriju, ribarstvo i marikulturu koja stalno jača, i podatak da marikultura Zadarske županije čini 70 posto ukupne proizvodnje u Hrvatskoj. Također, na području Zadarske županije postoje poslovne zone poput onih u Poličniku gdje je u tri poslovne zone preko 40 tvrtki koje zapošljavaju više od 1200 ljudi.

Spomenuli ste još snažniji razvoj turizma. Na području Zadarske županije sve više do izražaja dolazi privatni smještaj koji namjeravate dodatno osnažiti, na koji način ?

Zadarska županija za turiste je privlačna destinacija. Naše prednosti svakako su zemljopisni položaj, razvedena obala sa 116 otoka i otočića, laka dostupnost i prometna povezanost, izuzetno bogata kulturno-povijesna i prirodna baština, vrhunska gastronomija i drugo.

Dolaskom niskotarifnih avioprijevoznika na naše područje; a što je najviše posljedica provedbe projekta Zajedničkog oglašavanja zadarske turističke regija u promotivnim kampanjama niskotarifne aviokompanije Ryanair; broj turista počeo je rasti, osobito onih koji, za razliku od gostiju koji dolaze automobilima najčešće na duži obiteljski odmor, ostaju na našem području nekoliko dana u kojima žele vidjeti i osjetiti što više, a zatim kreću u istraživanje ostalih dijelova naše lijepe zemlje.

U tom kontekstu pojačala se potreba za smještajem. Kako hotelskih kompleksa imamo relativno malo, otvorio se prostor za privatne iznajmljivače/domaćine, i to osobito na području grada. Tako u ovom trenutku u Zadarskoj županiji postoji registrirano 161.096 ležajeva, od čega 100.818 u domaćinstvima. Udio privatnog smještaja u ukupnom broju smještajnih jedinica iznosi preko 60%, a broj aktivnih iznajmljivača prelazi 12 tisuća.

2015. godine TZ Zadarske županije pokrenula je projekt označavanja kvalitete u obiteljskom smještaju pod nazivom Welcome. Riječ je o skupini standarda i mjerila kojima se želi stvoriti nova osnova za povezivanje nositelja obiteljskog smještaja, a radi se o nadopuni postojećeg sustava kategorizacije s ciljem povećanja konkurentnosti i razine kvalitete apartmana, soba i kuća koje se privatno iznajmljuju na području naše županije. U sklopu Projekta povodi se više razina aktivnosti usmjerenih na edukaciju, standardizaciju, marketinško oblikovanje, certificiranje te dodjelu oznaka. Partneri u provedbi su, osim Županije i TZ Zadarske županije, i poslovne banke što znači da će u sklopu programa pružatelji ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu, registrirani sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti koji posjeduju Rješenje kojim se odobrava pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, moći dobiti kredite uz uvjet da odobrena sredstva u 100%-tnom iznosu namjeravaju uložiti u vlastite smještajne kapacitete na području Zadarske županije.

Smatramo da ćemo ovim projektom potaknuti podizanje razine kvalitete postojećih smještajnih kapaciteta, ali potaknuti i izgradnju novih, pri čemu osobito imamo želju poticati razvoj ruralnog turizma na područjima u zaleđu, kao i u ličkom dijelu naše županije, u kojima je gospodarski razvoj na nižoj razini od onoga u priobalnom dijelu.

Još jedan veliki projekt je za vama, projekt HERA sufinanciran iz IPA Programa jadranske prekogranične suradnje?

Projekt HERA nositelja Zadarske županije, odabran je za financiranje u sklopu Programa jadranske prekogranične suradnje Europske unije na prvom pozivu za strateške projekte. Provedba projekta započela je 1. studenog 2013. godine i trajala je do 30. studenoga 2016. godine. Na projektu sudjeluje 19 partnera iz 8 država s područja Jadranskog bazena (Hrvatska, Italija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Srbija, Crna Gora, Albanija i Grčka).

Posebni cilj projekta HERA je unutar jadranskog područja razviti zajedničku prekograničnu platformu za upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom nasljeđu i njegovu promidžbu koji će se ostvariti međusobnom suradnjom čak 19 partnera iz 8 različitih država. Projektom će se definirati metodologija za dostizanje standarda i dodjelu oznake za jadransku destinaciju kulturnog turizma naziva HERA. Oznaka HERA će definirati i jamčiti standarde visokokvalitetne ponude kulturnog turizma.

Izvodivost spomenute metodologije za dodjelu oznake HERA ispitivat će se kroz provedbu pilot projekata na teritorijima projektnih partnera, tj. kreaciju kulturnih ruta koje bi obuhvaćale infrastrukturno obnovljene elemente kulturnog nasljeđa te opremanje centara za posjetitelje. Konkretno, na području Zadarske županije izvodili su se radovi na elementima gradskih bedema (Prolaz cara Augusta i Vrata sv. Krševana) te se oprema centar za posjetitelje u prostoru Malog Arsenala. Ukupna vrijednost projekta iznosi 8.842.602,24 EUR.

Konačno je potpisan  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje. Ovime je označen stvarni početak realizacije projekta vrijednog preko 377 milijuna kuna započetog još 2008. godine?

-Potpisivanje ovog ugovora označava i početak novih gospodarskih aktivnosti te otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje ljudi. Kad Centar bude u cijelosti dovršen u njemu je biti zaposleno 40-50 ljudi. Zbrinjavanje otpada jedna od najvažnijih stvari današnjice. To je obveza koja nema alternativu. Više je sudionika u tom procesu a jedan od sudionika i županija uz naše gradove i općine. Županija kao odgovorna institucija, i mi kao odgovorni ljudi, smo poduzeli aktivnosti uspostavljanja jednog ŽCGO za sve jedinice uz saniranje postojećeg lošeg stanja sa velikim brojem odlagališta (9 neusklađenih i veliki broj divljih).

Gospodarenje otpadom je djelatnost u funkciji zaštite okoliša, zaštite voda, zaštite zraka, poljoprivrede. U našem Planu gospodarenja otpadom (usklađen s državnim politikama) utvrđeni su glavni ciljevi:

–           Uspostava ŽCGO (koji nije smetlište nego na ekološki prihvatljivim načelima organiziran industrijski pogon za optimalno iskorištenje otpadnih tvari. )

–           Smanjenje količina nastalog otpada, postizanje što manje količine za odlaganje, obrada otpada u inertno za okoliš neopasno stanje.

–           Iz otpada izvući što više sekundarnih sirovina u tvarnom ili energetski vrijednom stanju.

Potpisivanje ovog Ugovora za Zadarsku županiju je uvod u finale priče koja je započela 2008. godine kada su Zadarska županija, Grad Zadar i Grad Benkovac sklopili su Društveni ugovor o osnivanju Eko d.o.o. što je za cilj imalo uspostavu sustava gospodarenja otpadom na području Zadarske županije. Uspostavljeni su okviri poslovne suradnje između JLS s ciljem pripreme i provedbe projekta izgradnje Centra i pretovarnih stanica u kojem Fond u 100 % -tnom iznosu financira preostalu projektno – tehničku dokumentaciju. Izrađena je Studija o utjecaju na okoliš Centra za gospodarenje otpadom Zadarske županije, održan javni uvid, obrađene su primjedbe te smo u srpnju 2015. godine dobili Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša koji je bio najvažniji dokument na putu prema dobivanju lokacijske dozvole. Nažalost, premda su sve aktivnosti bile iznimno transparentne, dio javnosti, predvođen određenim pojedincima, nije razumio važnost rješavanja pitanja gospodarenja otpadom te veličinu posljedica koje nas čekaju ukoliko se spomenuto pitanje ne riješi. Iskreno se nadam da je to nerazumijevanje stvar prošlosti te da ćemo kroz realizaciju ovog Ugovora uspjeti gospodarenje otpadom na području svoje županije, zaista učiniti sustavnim i njegov negativan utjecaj na okoliš svesti na minimum.

Zato zahvaljujem još jednom Ministarstvu te Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost što je prepoznalo našu pravovremenu reakciju u ostvarenju zadanoga cilja i osiguralo sredstva za izgradnju, a svima koji će u nastavku realizacije ovoga projekta sudjelovati želim puno uspjeha.

Zadarska županija ponovno je dobila bezuvjetno mišljenje Državne revizije za poslovanje u prošloj godini. Koliko je to važno i na što državna revizija obraća najviše pozornosti?

-Državni ured za reviziju obavio je financijsku reviziju kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje Zadarske županije za 2015. Godinu. Zadarska županija u svom samoupravnom djelokrugu obavljala poslove od područnog značaja koristeći se proračunskim sredstvima za namjene utvrđene posebnim zakonima i odlukama Županije. U tom smislu moramo se organizirati na najbolji način, pridržavati zakona pri planiranju i trošenju novca, moramo biti racionalno a to znači napraviti što više poslova za što manje novca. Teško je postići neko idealno staje i uvijek moramo prihvaćati nova bolja rješenja u poslovanju ali je meni kao čelniku županije drago da nije bilo primjedbi na naš rad i poslovanje. Naime Državna revizija je utvrdila kako financijski izvještaji u svim značajnim odrednicama objektivno iskazuju rezultate poslovanja, te stanje imovine i obveza. Zato tražim od svih koji su uključeni u rad županije da se pridržavaju propisanih procedura u planiranju i trošenju proračunskog novca. Za ovaj rezultat su zaslužni svi djelatnici Zadarske županije kao i korisnici proračuna te jasno utvrđena pravila ponašanja.

 

Proračun Zadarske županije i dalje je stabilan ?

– Zadarska županija ostvarila je pozitivan rezultat u poslovanju te ispunila sve zacrtane planove. Proračun je znatno veći u odnosu na prošlogodišnji najvećim dijelom zbog uključivanja zdravstvenih ustanova u riznicu. Veći su prihodi od pomoći iz EU za projekte i to u iznosu od 18 milijuna kuna , a značajno je napomenuti i da su prihodi od poreza na dohodak veći za 3,9 milijuna kuna što govori o većoj zaposlenosti na području Zadarske županije. Sve ovo još jednom potvrđuje da smo objektivno planirali i dobro poslovali u polugodišnjem razdoblju, nemamo nepodmirenih financijskih obaveza i ispunjavamo sve obaveze. Budući da je naš glavni izvor prihoda, porez na dohodak zbog promjene poreznih propisa smanjen, imali smo bojazan da nećemo ostvariti porezne prihode u ovim iznosima. No stabiliziranje stanja gospodarstva i porast broja zaposlenih su čimbenici koji popravili stanje a nama olakšali financijske i radne pozicije u izvršavanju poslova iz naše nadležnosti. Najvažniji je podatak da područje Zadarske županije zapošljava više ljudi nego ikada do sada pa smo tako i bolji nego najbolje 2008. godine nakon čega je došlo do gospodarske krize. Znači idemo stabilno naprijed.

Proračun za 2017. godinu je 10,7 % veći u odnosu na 2016. godinu ?

-Povećanje proračuna Zadarske županije u 2017. godini u odnosu na prethodnu godinu uglavnom se odnosi na investicijsko ulaganje projekta za koja se sredstva očekuju iz EU fondova i to: izgradnju i opremanje dnevnih bolnica (Opća bolnica Zadar) i izgradnju sustava navodnjavanja (SN Baštica – Smilčić II faza i Lišansko polje) . Proračun Zadarske županije planiran je uravnoteženo s prihodima kao da se oni neće smanjivati. Kakvi će biti efekti vidjet će se kroz godinu. Ukoliko bude potrebno Zadarska županija će se zadužiti za predfinanciranje projekata te da će se po završetku tih projekata sredstva refundirati iz državnog proračuna i EU sredstava. U ovom trenutku veoma je teško procijeniti učinak predložene reforme iz razloga nedostupnosti svih tekstova predloženih zakonskih izmjena kao i svih parametara koji će utjecati na ostvarenje prihoda.

Koliko vidimo otvorila se i Vlada za bolju suradnju. Župani su bili na sastanku s predsjednikom i ministrima, koliko je to važno za razvoj županija?

– Potpora i suradnja Vlade nam je jako bitna za realizaciju naših razvojnih planova. Stoga je dobro došla i za pohvalu ovakva inicijativa predsjednika Vlade. Pred nama je, bez obzira na pozitivne trendove zahtjevno razdoblje i godina velikih očekivanja. Čeka nas puno posla, dosta značajnih projekata. Zajedno možemo više i bolje. Osim Vlade i mi svi na našem području se moramo angažirati. Zato pozivam sve dionike naše županije na suradnju i angažman u ostvarenju razvojnih ciljeva. Ujedno svim žiteljima Zadarske županije želim blagoslovljene božićne blagnane, puno zdravlja, sreće i uspjeha u 2017. godini.

Izvor: Zadarska županija